OSMANLI HÂKİMİYETİ MACARLARA YARADI

Macaristan Cumhurbaşkanı, ''Türkler tarafından 150 yıl boyunca idare edilmemizi şans olarak tanımlıyorum. Başkası olsaydı, dilimizi ve dinimizi değiştirmemizi isteyecekti. Biz de asimile olacaktık” dedi. Osmanlı fetihleri, Macarları Alman nüfuzundan korumuş, millî benliklerini muhafaza edebilmelerini sağlamıştır.
2 Şubat 2011 Çarşamba

ALTIN ŞEHİR: TİMBUKTU

Afrika’da asırlarca ilim ve kültür merkezi olmuş bir Müslüman şehri vardır: Timbuktu. Aynı zamanda altın ticaretinin de merkezi olan bu şehre Avrupalılar eskiden beri alâka duymuşlardır.
26 Ocak 2011 Çarşamba

PADİŞAHIN KALBİNDE TAHT KURAN HURREM SULTAN

Hurrem Sultan, Osmanlı tarihinin en meşhur hanımlarından birisidir şüphesiz. Romanlara, tiyatrolara, filmlere mevzu olmuştur. Hepsinde kocasını avucunun içine alıp ona her istediğini yaptıran muhteris bir kadın olarak tasvir edilir. Gerçek böyle midir?
19 Ocak 2011 Çarşamba

MASONLARIN KISKACINDA BİR PADİŞAH: SULTAN V. MURAD

XIX. asırda Masonluk, âzâlarını sosyal bakımdan destekleyen bir klüp hüviyetinden öte bir imaja sahip değildi. Avrupa hükümdar ve prenslerinin çoğu bu tesirli cemiyete mensuptu.
15 Ocak 2011 Cumartesi

MUHTEŞEM YÜZYIL’DA GÖZE TAKILANLAR

Haftalarca Muhteşem Yüzyıl konuşuldu. Herkesin merakı şuydu: Avrupalıların Muhteşem Süleyman dediği tarihin en meşhur şahsiyetlerinden Kanuni Sultan Süleyman ve zamanı acaba hakkıyla tasvir edilebilecek mi?
12 Ocak 2011 Çarşamba

YOK BÖYLE BİR AŞK!

Yeni dünyanın 7 harikasından biri seçilen Tac Mahal dillere destan bir aşk hikâyesinin mahsulüdür. Hindistan’daki Müslüman Türklerden kalma bu emsalsiz eseri dünyanın her köşesinden sayısız insan gezer de, çoğu hikâyesini bilmez.
5 Ocak 2011 Çarşamba

FİLİN KADAR KONUŞ!

Modern harblerde tank ne ise, eski ordularda da filler aynı işi görürdü. Hususi yetiştirilen harb filleri zaferi kazanmakta başlıca amil olurdu.
1 Ocak 2011 Cumartesi

AYA İSMİNİ VEREN İMPARATOR

Bugün yaygın olarak kullanılan güneş takviminin ayları Bâbil’den, Süryânîlerden ve Romalılardan günümüze gelmiştir. Hepsinde yıl 12 aydır.
29 Aralık 2010 Çarşamba

ŞAHA DOĞRU GİDEN KERVAN

Son günlerde millî şuura sahip bir Türk büyüğü olarak lanse edilen İran Şahı İsmail, siyasî emelleri uğruna annesini bile öldürmekten çekinmemişti. Şah'ın Türk tarihinde oynadığı menfi rol gözardı edilemez.
22 Aralık 2010 Çarşamba

YEDİ KAPIYA YEDİ AŞURE

Bazı günler vardır ki tarihte meşhur hâdiseler hep bu günde cereyan etmiştir. Aşure günü de denilen Muharrem ayının onuncu günü böyledir. Bugünde pişirmek âdet olan tatlıya da aşure denmiştir.
15 Aralık 2010 Çarşamba

HER AY İSMİNİN BİR HİKÂYESİ VAR

Ayların isimlerini çocuklara bile vermek âdet olmuştur. Ama bunların mânâsı ve hikâyesi pek bilinmez.
8 Aralık 2010 Çarşamba

ŞEYH UBEYDULLAH VE NEHRİ SEYYİDLERİ

Yakında kaybettiğimiz Türkiye’nin ilk tekstil yüksek mühendislerinden Hızır Geylan, Şark’ın en itibarlı ailesi olan Geylânîlere mensuptur. Yakın tarihin mühim şahsiyetlerinden Seyyid Ubeydullah ve hiç uğruna asılan Seyyid Abdülkâdir bunlar arasındadır.
1 Aralık 2010 Çarşamba

OSMANLILARDA FEODALİTE VAR MIYDI?

Vaktiyle bazı entelektüeller sosyalist ideolojiyi savunmak ve güya Türkiye gerçeklerini izah etmek için Osmanlı Feodalitesi diye bir tabir uydurmuş, buna sonra kendileri de inanmıştı.
24 Kasım 2010 Çarşamba

NEREDE O ESKİ BAYRAMLAR…

Nerede o eski bayramlar deniyor. Herkes çocukluğunda yaşadığı bayramları hasretle anlatıyor. Doğrudur, maziye hasret insanın tabiatında var. Ama eski bayramların şimdikinden daha iyi yaşandığı da bir hakikattir.
17 Kasım 2010 Çarşamba

SON PADİŞAH TAHTINI NASIL KAYBETTİ?

1 Kasım 1922 saltanatın kaldırıldığı tarihtir. Böylece 6 küsur asırlık bir devlet maziye gömülüyor, onun mirası üzerinde yeni bir rejim kuruluyordu. Artık bir hükümdar bulunmadığına göre bu rejimin adı cumhuriyet idi.
3 Kasım 2010 Çarşamba

KIZIL ELMA NEREDE?

Vaktiyle “Kızıl Elma’ya!” sözü, askeri cesaretlendirir, zaferin şifresini çözerdi. İyi de, Kızıl Elma ne idi, nerede idi?
27 Ekim 2010 Çarşamba

ZORUNLU VE SORUNLU DİN DERSLERİ

Din derslerini CHP kaldırdı. Yine CHP seçmeli olarak geri getirdi. Anayasa da mecburî yaptı. İşte Osmanlı’dan günümüze din derslerinin hikâyesi…
20 Ekim 2010 Çarşamba

DENİZLERİN UĞURSUZ PERİSİ

Geçenlerde bir fuhuş baskını ile gündeme gelen Savarona, vaktiyle Amerikalı bir milyarder için yapılmış ihtişamı dillere destan bir yattı. Sonra satın alınıp Türkiye’ye getirildi ve Büyük Önder’e tahsis edildi. Ancak 54 gün kullanılabildi.
13 Ekim 2010 Çarşamba

PARALI ASKERLİKTEN MECBURİ ASKERLİĞE

Mecburi askerlik Sultan II. Mahmud zamanında getirildi. Ancak askerlikten muafiyeti ve tecili gerektiren sebepler de az değildi.
6 Ekim 2010 Çarşamba

GİZLİ DİN TAŞIYANLARIN HİKÂYESİ

Osmanlı cemiyetinde Müslüman görünüp de, gizli din taşıyanlar vardı. Sebebi de zannedilenin aksine baskı değildir. Üstelik 19. asırda ecnebilere istismar edebilecekleri bir fırsat vermiştir.
29 Eylül 2010 Çarşamba

ABBASÎ HALİFESİ’NİN RESMİ KİLİSE DUVARINDA

Van Gölü’nün ortasındaki Ahtamar Adası’nda bulunan Ermeni Surp Haç Kilisesi’nde 95 sene sonra ilk âyin icrâ edildi. Burası Ermenilerin dört büyük ruhânî merkezinden birisi idi.
22 Eylül 2010 Çarşamba

DÜNYADAKİ İLK ÜNİVERSİTEYİ MÜSLÜMANLAR KURDU

Dünyanın bugün de tedrisat yapılan en eski üniversitesi bir İslâm ülkesindedir. 859 senesinde Avrupa’daki benzerlerinden asırlar evvel kurulmuştur.
15 Eylül 2010 Çarşamba

İZMİR'DE İLK KURŞUNU KİM ATTI?

Yunan Harbi’nde düşmana ilk kurşunun İzmir’de gazeteci Hasan Tahsin tarafından atıldığına inanılır. Gerçekte ise ilk kurşunun nerede, kim tarafından atıldığı bir muammadır!..
8 Eylül 2010 Çarşamba

NUH'UN GEMİSİ NEREDE?

İnsanlar asırlardır Ağrı Dağı'nda Hazreti Nuh'un gemisini aramaktadır. Acaba bu araştırmalar saf dindarları kandırmak için kullanılan birer para tuzağı mıdır? Hazireti Nuh'un gemisi gerçekten burada mıdır?
1 Eylül 2010 Çarşamba

VAKTİYLE SAKALSIZLARI ADAMDAN SAYMAZLARDI

Bir asır öncesine kadar memur ve zâbitler dışında herkes sakallıydı. Bunlardan da yüksek rütbede olanları mutlaka sakal koyuverirdi. Kırkını geçip de sakal bırakmayana rastlanmazdı.
25 Ağustos 2010 Çarşamba

HÂFIZLIK ESKİ BİR GELENEK

Bizdeki mukabele geleneğinin esası Asr-ı Saadete dayanır. Hazret-i Cebrâil her sene bir defa gelip, o zamana kadar inen âyet-i kerimeleri okur, Hazret-i Peygamber de tekrar ederdi. Buna ‘arza’ denir.
18 Ağustos 2010 Çarşamba

HRİSTİYANLARDA ESKİ YUNAN’DAN KALAN BİR GELENEK: İYİ DRAHOMA=İYİ KOCA

Her kültürde evlilik sırasında taraflar arasında alınıp verilen bir meblâğ vardır. Bunu eski Türklerde erkek kızın ailesine, İslâmiyette erkek kadına, Hristiyanlıkta ise kadın erkeğe verir. Drahoması iyi olan kız, iyi koca bulur
11 Ağustos 2010 Çarşamba

OSMANLI TİCARETİ İNGİLİZ İPOTEĞİNDE

1838 tarihli Baltalimanı Ticaret Anlaşması ile iç ve dış ticaret ecnebi hâkimiyetine geçerek dışa bağımlılık devri başladı. İngiltere, Osmanlı Devleti üzerinde tam bir kontrol elde etti.
4 Ağustos 2010 Çarşamba

NÂMAĞLUP BİR HÜKÜMDAR EMiR TiMUR

Emir Timur, büyük bir cihangirdi. Moğol istilâsının perişan ettiği Türkistan’ı birleştirdi. Çin üzerine sefere çıkarken vefat etti. Çin’i fethetseydi, dünya tarihinin seyri değişirdi.
28 Temmuz 2010 Çarşamba

7 BELDEYE 7 MUSHAF

Bugün Müslümanların elinde bulunan mushaf-ı şerifler, hep Hazret-i Ebû Bekr tarafından kitap hâline getirilen ve Hazret-i Osman tarafından çoğaltılarak yedi ayrı beldeye gönderilen yedi mushaftan kopya edilmiştir
21 Temmuz 2010 Çarşamba