Hatırımıza gelen ve küfre sebep olan bir şeyi, hemen red etse, ne lazım gelir?
Küfr olmaz. Hased, ucb, suizan gibi bazı günahlar kast ile işlenir. Bu da öyledir. Reddedince mesele kalmaz.


2 Ocak 2016 Cumartesi
Alakalı Başlıklar