Hayatta karşımıza çıkan güçlüklerle alâkalı, "Allah insana taşıyamayacağı yük yüklemez" demek uygun olur mu?
Olur. Âyet-i kerimenin manası böyledir.

7 Aralık 2016 Çarşamba
7 Aralık 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar