Müslüman kendisine sözlü ya da fizikî tecavüz olduğunda kavga etmesi caiz mi?
Şartları varsa, meşru müdafaa caizdir. Gücü yetmeli; başka türlü def edememeli, tecavüz ile nisbetli olmalıdır.


2 Temmuz 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar