Kadın, babasından kalan ve annesinin oturduğu bir evdeki miras hissesi ile kurban nisabına ulaşmış sayılır mı?
Za’feranî ve Ali er-Râzî gibi âlimler, akârın (gayrı menkulün) kıymetine itibar ettiler. Ebu Ali Dekkâk ve başkaları ise bu akârın vâridâtına, gelirine itibar ettiler. Dekkâk der ki, bir kimsenin sahip olduğu akârın geliri, bir yıllık nafakayı getiriyorsa ona kurban düşer. Bazıları da bir aylık nafakayı getiriyorsa ve 200 dirhemi de varsa bu şahsa kurban düşer dediler. Bu âlimlere göre bir kimsenin akârı (evi, tarlası) olup, gelir getirmese ve ayrıca 200 dirhemi de olmasa, ona kurban düşmez. (Hindiyye)


14 Ağustos 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar