Hilâfetin ve İslâm devletinin yeniden kurulması için elimizden bir şey gelmez mi?
Bu mevzuda sitemde çok sayıda yazı ve cevap vardır Önce Müslüman bir cemiyet teşkil etmek lazımdır Nitekim Peygamber aleyhisselâm böyle yapmıştır. Şu anda Müslümanların yapacağı hizmet ve cihad, insanlara İslamiyeti doğru olarak anlatmak ve ulaştırmaktır. Bu da en önce kendisi yaşayarak ve örnek olarak olur. Ondan sonra, kendi ailesi, yakın çevresi ve diğer insanlara sıra gelir. Silahlı cihadı, ancak İslâm Devleti yapar. Şu anda böyle bir devlet yoktur. Bu haliyle Mehdi aleyhirrahme zuhur edene kadar olacağı da yoktur. Silaha sarılmak, silahlı mücadele yapmak, fitne çıkartmaktır; caiz değildir.


23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar