Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh, derken, el-Azim''den sonra el-Kerim söylenmesi mi lazım mıdır?
Bu istiğfarın ibaresinde farklı rivayetler vardır.


23 Kasım 2017 Perşembe
Alakalı Başlıklar
Dua