Düğünde gelen hediyelerle elimizde takriben 300 gr altın ve zevcimin de bana 330gr kadar mehir borcu vardır. Zekât vermemiz icab eder mi?
Düğünde gelen hediyeler, kız veya anne tarafından gelmişse kadının; oğlan veya erkek tarafından gelmişse erkeğindir. Bizzat çocuğa diye verilmişse çocuğundur. Buna göre hesap edilir. Borcundan ayrı 96 gram altın kişi başına düşüyorsa, bunun zekâtı verilir. Altınlar erkeğin ise, 330 gram altın mehir borcu zaten bütün mal varlığını kaplar, erkek zekâta ehil değildir. Ama 96 gramı kadına ait ise, borcu da yoksa, zekât verir. Erkek vermez.
Alakalı Başlıklar