Allahü teâlânın sekiz sıfatından her biri Basîtdir, ifadesi ne manaya gelir?
Sade ve açıktır. Kendisinden, başka başka hususiyette sıfatlar çıkarılamayan saf haldedir. Birleşik değildir.
Alakalı Başlıklar