Bir kimse elfaz-ı küfür söylüyor ama açıktan inkâr etmiyorsa, Müslüman muristen miras alabilir mi?
Kitaplarda yazan elfaz-ı küfr ile mürtedliğe hüküm verilmez. Bunlar tevile müsaittir. Açıkça inkâr eden kimse mürted sayılır.


14 Eylül 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar