Trafik kazasında birinin çarpması neticesi bir kimse ölse, geride 1 erkek, 2 kız ve hanımı kalsa, sigorta ve tazminatı nasıl paylaşırlar?
Mirasını 1/8 anne,  geri kalanı 2 hisse oğlan, birer hisse kızlar alır. Anne ve baba varsa, her biri 1/6 miras alır. Sigorta ve tazminat, kanunen kime veriliyorsa, onun hakkıdır. Tekaüt maaşı da böyledir. Şer’î diyet olsaydı, şer’î miras gibi taksim edilirdi.
14 Eylül 2019 Cumartesi
14 Eylül 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar