Trafik kazasında birinin çarpması neticesi bir kimse ölse, geride 1 erkek, 2 kız ve hanımı kalsa, sigorta ve tazminatı nasıl paylaşırlar?
Mirasını 1/8 anne,  geri kalanı 2 hisse oğlan, birer hisse kızlar alır. Anne ve baba varsa, her biri 1/6 miras alır. Sigorta ve tazminat, kanunen kime veriliyorsa, onun hakkıdır. Tekaüt maaşı da böyledir. Şer’î diyet olsaydı, şer’î miras gibi taksim edilirdi.


14 Eylül 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar