Arşivlerde gizlenen vesikalar var mıdır?
Resmi arşivlerin bir kısmı yok olmuş, bir kısmı yakılmış, bir kısmı rutubet ve kurt yeniği ile telef olmuştur. Bunun dışında kalıp da hala tasnif edilmeyenler vardır. Tasnif edilenlerden de, devletin kırmızı çizgilerine uymadığı veya resmi ideoloji ile ters düştüğü için, araştırmacıya verilmeyin (rezerv konan) vesikalar vardır. Bu hemen her memlekette böyledir.


1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar