İslâm ceza hukukunda video ve ses kaydı delil olabilir mi?
Hayır. Bunlar karine teşkil edebilir. Zaten had cezaları, kanuni delil sistemine tâbidir. Mesela bir video kaydı, zina suçunda delil teşkil etmez. Hâkime yol göstericidir.


6 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar