İmam Ahmed bin Hanbel kelâm muhalifi miydi?
Bir İslâm âlimi nasıl kelâma karşı olabilir? İslâmiyet'in dört esas ilminden biri kelâmdır. İbni Hanbel gibi ulemanın uzak durduğu, kelâmî münazara ve münakaşalara dair lüzumundan fazla kelâm bilgisidir ki, insanın itikadına zarar verebilir; vermese de bir faydası yoktur.
24 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar