Hazret-i Meryem için peygamberdir diyen var mıdır?
Hazret-i Meryem ve Musa aleyhisselâmın annesi için peygamberdir diyen âlimler vardır. Eş’arî mezhebine göre kadından peygamber gelmesi câizdir.


28 Temmuz 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar