Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî'de Kadir gecesi Ramazan-ı şerifte, Hanefî'de ise bütün senededir diye okudum. Bu ne demektir?
İmam Ebu Hanife’ye göre kadir gecesi yıl içinde herhangi bir gecedir. Bu gece gezer. Zira kadr, gecenin rütbesidir, kıymetidir, şerefidir. Kendisi değildir. Bu sene Ramazan ayında, seneye Muharrem ayında olabilir.


28 Temmuz 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar