Dünyanın vefasızlığını anlatmak için “Bu âlem böyle gelmiş böyle gider” demek uygun mudur?
Mahzuru yoktur. Evet, Dehrîler, yani şimdiki ateistler, bu âlemin başı ve sonu yoktur; böyle gelip böyle gidecektir derler. Ama burada kasıt, Cenab-ı Hakkın yaratıcı sıfatını inkârdır. Bu niyetle söylenirse küfr olur. Ama bir söz mecaza hamledilebiliyorsa, bununla asla küfre hükmedilmez. Böyle gelmiş böyle gider sözü, her şey Cenab-ı Hakkın kudretindedir, insanlar mukadderatı değiştiremez veya tarih tekerrürden ibarettir, insanlar olup bitenden ibret almaz veya devran ilahi kanunlara göre döner, Allah’ın dediği olur, veya dünyanın vefası yoktur, bu hep böyle olagelmiştir, manalarına gelir. Şair der ki: Mihneti zevk etmektedir âlemde hüner, Gam-u şadiyyi kader, böyle gelir, böyle gider.


10 Ekim 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar