Süt bankası caiz midir?
Yeni doğan çocuklara anne sütü olmadığı veya kafi gelmediği zaman verilmek üzere süt bankası kurmak caiz değildir. Burada birkaç mesele vardır. Süt bankasında toplanan sütler, parayla satın alınıyorsa, bu caiz değildir. Zira insanın uzvu satılamaz ve zaruretsiz kullanılamaz. Eğer buna rağmen süt verilmişse, bundan süt akrabalığı doğar. Süt verilen şahıs, süt emdiği kişinin mahremi olur. Evlenme yasağı doğar. Eğer bu kaydedilmezse, ileride büyük problemler meydana gelir. Yeni doğan çocuğa, herhangi bir kadının süt vermesi caizdir. Bu kadının ismini kaydetmelidir. Süt veren kadın da emzirdiği çocuğun adını kaydetmelidir. Osmanlılar zaruretsiz süt kardeşliği tesis etmez; ettikleri zaman da bunu kaydederlerdi. Süt annenin, çocuğun mahremi olması veya gayrı müslim olması dinen mahzurlu değildir. Ancak kadın, kocasından izinsiz başka bir çocuğa süt veremez.


22 Kasım 2021 Pazartesi