Baba, kızının üstüne bir evi tapulatsa, ama ben ölene kadar istersem satarım, ben öldükten sonra senin, dese ne lazım gelir?
Bu bir hibe değildir. Tapuyu üzerine yapması da kağıt üzerinde bir muvazaadır. Ev babaya aittir. Ölünce de kızın değil, bütün varislerin olur. Çünki varise vasiyet, ancak diğer varislerin izniyle muteberdir. Bunlar kabul ederse ev kızın olur. Ancak baba kızıyla bu ev mukabilinde ölene kadar bakma akdi yaparsa, kızı ona ölene kadar bakar, ölünce de evin sahibi olur. Bakmazsa ev babaya geri döner.


1 Kasım 2022 Salı
Alakalı Başlıklar