Ekseri çiftçinin deposu olmadığı için mahsulü elinde tutamaz. Çürütmemek için aracıya götürür. Fiyat yıl içinde ne zaman daha yüksek olursa fındık sahibi aracıya satmasını söyler. Fındık sahibi fiyatın yükselmesi için bazen birkaç sene beklediği de olur. Bu karaborsa mıdır?
Hayır. Karaborsa, fiyatları yükseltmek kastıyla zaruri gıda maddelerini stoklamak, piyasaya sürmemek demektir.


1 Kasım 2022 Salı
Alakalı Başlıklar