Müceddid olan âlim, mezhepte mi, yoksa meselede müctehid midir?
Müceddid, dine girmiş bid'at ve hurâfeleri temizler. Dini aslî hüviyetine döndürmekle uğraşır. Müceddidin müctehid olması gerekmez.


24 Kasım 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar