Bir mürşid-i kâmilin hilâfet vermesi ile icâzet vermesi arasındaki fark nedir?
İkisi de aynıdır. O kimsenin, hocası gibi talebeyi irşad edebilecek salâhiyeti hâiz olduğunu gösterir. Bugünki diplomaya benzer. Yazılı olması şart değildir. Ama umumiyetle yazılı ve en az iki şahit huzurunda yapılır. Daha ziyade hilâfet tasavvuf, icâzet zâhirî ilim için kullanılır.
21 Haziran 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar