Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Oral seks caiz midir? Zina sayılır mı?
Zinâ, helâli olmayan kadının ön veya arkasından girmek demektir. Yabancı bir kadın ile oral seks veya bu kadının eliyle boşalmak zinâ değil ise de, zinâ mukaddimesi ve günah olduğu açıktır. Erkeğin, zevcesinin eliyle veya tenine sürtünerek boşalması, ancak istimnânın (mastürbasyonun) câiz olduğu zamanlarda câiz olabilir. Zevcesi bulunmayana veya uzakta yahud hayızlı veya ihramlı olana, şehvetini teskin için istimnâ yapmak câiz; zinâ tehlikesi varsa vâcib olur. Zevk için mekruhtur. Zevcesi hayızlı olan bir kimse, zevcesinin eliyle veya tenine sürtünerek boşalabilir. Bu bakımdan oral seks de ancak bu şartlarla câiz görülebilir. Fetâvâ-yı Hindiyye'de kerâhiyet bahsinde der ki: “Nevâzil’de, bir adam, zekerini karısının ağzına girdirse, bu gerçekten mek¬ruhtur, denilmiştir. Bunun hilâfını (yani mekruh olmadığını) söyleyenler de olmuştur. Zehîre’de de böyledir.”  Mekruh haramdan aşağıdır. Ateşle azap olunmayan, ama âhirette ıkabı (cezası, karşılığı) bulunan iştir. Burada mekruh olup olmadığında ihtilâf bulunduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bir kadın kocasının âletini ağzına alsa, bazı âlimlere göre mekruh değildir.
İslâmiyet cinsî hayatta birkaç mühim yasak koymuştur. Erkeğin erkeğe, kadının kadına gitmemesi; zina etmemek; helâline de arkadan yaklaşmamak ve âdetliyken yaklaşmamak. Bunun dışında yasak konmamıştır. Oral seks açıkça yasak edilmiş değildir. Şu kadar ki, cinsî temasın normal şekli tasvir edilmiştir. O da erkeğin âletinin, kadının fercine girmesidir. Ağza boşalma normal bir cinsî temas değildir. Ama haram da denemez. Netice itibarıyla boşalmaksızın erkek kadının, kadın erkeğin uzvunu ağzına alsa aşk oyunudur, câizdir.
Meninin necis olup olmaması, hâdiseyle doğrudan alâkalı değildir. Hanefî’de necis bir şeyi yemek caiz değildir ama ağzına alıp çıkarsa ve ağzını çalkalasa haram değildir. Nitekim oruçlunun yemesi haram olduğu halde, ağzına bir şey alıp çiğnese, sonra da tükürse, orucu bozulmuyor. Şarabı ağzına alıp çalkalasa, sonra tükürse ve kalanı yutmasa haram değildir. Fıkıh kitaplarında böyle yazıyor. Oral sekste meniyi yutmak ise aslâ câiz değildir. Meni, Şâfiî mezhebinde necis değildir.


21 Ekim 2010 Perşembe
Alakalı Başlıklar